ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБРОБКУ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 

ІНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМИ З ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННЯ ПОСЛУГ З ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ У ЗАКЛАДАХ ХАРЧУВАННЯ RESTME.UA

 

 

Адміністрація інтернет-платформи з онлайн замовлення послуг з організації харчування RESTME.UA вживає ряд організаційних та технічних заходів для надійного захисту наданих персональних даних від неправомірного доступу до них третіми особами. 

Захист персональних даних, наданих Клієнтами РЕСТМІ, регламентується Законом України "Про захист персональних даних" № 2297-VI від  01.06.2010 р.

 

Зміст

1. Загальні поняття та сфера застосування.

2. Перелік баз персональних даних.

3. Мета обробки персональних даних.

4. Порядок обробки персональних даних: отримання згоди, повідомлення про права та дії з персональними даними суб’єкта персональних даних.

5. Місцезнаходження бази персональних даних.

6. Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам.

7. Захист персональних даних: способи захисту, відповідальна особа, працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків, строк зберігання персональних даних.

8. Права суб’єкта персональних даних.

9. Порядок роботи з запитами суб’єкта персональних даних.

10. Видалення або знищення персональних даних.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ.

1.1. Це Положення встановлює загальні вимоги до організаційних та технічних заходів обробки і захисту персональних даних у Товаристві з обмеженою відповідальністю “РЕСТМІ”(далі - ТОВ “РЕСТМІ”), яке є власником інтернет-платформи з онлайн замовлення послуг з організації харчування RESTME.UA, для обробки та забезпечення захисту від випадкової втрати або знищення, незаконної обробки, у т. ч. незаконного знищення чи доступу до персональних даних Клієнтів РЕСТМІ та під час виконання працівниками ТОВ “РЕСТМІ” покладених на них завдань.

1.2. Положення є обов'язковим для виконання відповідальними особами та співробітниками ТОВ “РЕСТМІ”, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків та ознайомлюються з цим Положенням під підпис.

1.3. Терміни у цьому Положенні вживаються у таких значеннях:

1.3.1. “база персональних даних” - іменована сукупність упорядкованих персональних даних Клієнтів РЕСТМІ в електронній формі та/або у формі картотеки персональних даних;

1.3.2. “відповідальна особа” - визначений працівник ТОВ “РЕСТМІ”, який організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до закону;

1.3.3. “володілець персональних даних (бази персональних даних)” - ТОВ “РЕСТМІ”, яке за згодою Клієнтів РЕСТМІ отримало право на обробку їх персональних даних, та яке затверджує мету обробки персональних даних у такій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;

1.3.4. “Державний реєстр баз персональних даних” - єдина державна інформаційна система збору, накопичення та обробки відомостей про зареєстровані бази персональних даних;

1.3.5. “загальнодоступні джерела персональних даних” - довідники, адресні книги, реєстри, списки, каталоги, інші систематизовані збірники відкритої інформації, які містять персональні дані, розміщені та опубліковані з відома суб’єкта персональних даних. Не вважаються загальнодоступними джерелами персональних даних соціальні мережі та інтернет-ресурси, в яких суб’єкти персональних даних залишають свої персональні дані (окрім випадків, коли суб’єктом персональних даних прямо зазначено, що персональні дані розміщені з метою їх вільного поширення та використання);

1.3.6. “згода суб’єкта персональних даних” - будь-яке документоване, добровільне волевиявлення Клієнта РЕСТМІ (за умови його поінформованості) щодо надання дозволу на обробку його персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, яке висловлюється у паперовому чи електронному документі, з обов’язковими реквізитами, що дає змогу ідентифікувати цей документ і Клієнта, який засвідчується електронним підписом Клієнта, або відміткою, яку проставляє Клієнт  на електронній сторінці документа чи в електронному файлі, що обробляється в інформаційній системі на основі документованих програмно-технічних рішень. Така згода суб’єкта персональних даних також надається під час його реєстрації на Сайті RESTME.UA чи у Мобільному додатку RestMe шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, при цьому, ця система не створює можливостей для обробки персональних даних до моменту проставлення відмітки;

1.3.7. “знеособлення персональних даних” - вилучення відомостей, які дають змогу ідентифікувати Клієнта РЕСТМІ;

1.3.8. “обробка персональних даних” - будь-яка дія або сукупність дій, виконуваних повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних Клієнтів РЕСТМІ, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про Клієнтів РЕСТМІ;

1.3.9. “персональні дані” - відомості чи сукупність відомостей про Клієнта РЕСТМІ, який ідентифікований або може бути конкретно ідентифікований;

1.3.10. “розпорядник бази персональних даних Клієнтів РЕСТМІ” - фізична чи юридична особа, якій ТОВ “РЕСТМІ”, як володілець бази персональних даних, або закон надає право обробляти ці дані. Не є розпорядником такої бази персональних даних особа, якій володільцем та/або розпорядником бази персональних даних доручено здійснювати роботи технічного характеру з базою персональних даних без доступу до змісту персональних даних;

1.3.11. “суб’єкт персональних даних” - Клієнт РЕСТМІ, персональні дані якого обробляються відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" № 2297-VI від  01.06.2010 р.;

1.3.12. “третя особа” - будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника бази персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій володілець чи розпорядник бази персональних даних передає персональні дані відповідно до закону;

1.3.13. “особливі категорії даних” - персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також дані, що стосуються здоров’я чи статевого життя.

1.4. Терміни “Клієнти РЕСТМІ”, “Сайт RESTME.UA”, “Мобільний додаток RestMe”, “Обліковий запис (Особистий кабінет)”, “Послуги харчування”, “Заклади харчування”, Пропозиція дня” у цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених у Правилах використання Сайту RESTME.UA та Договорі публічної оферти, які містяться у розділі “Правила використання Сайту та публічна пропозиція (оферта)”. Усі інші Терміни, які не зазначені у цьому розділі, використовуються у цьому Положенні у розумінні, визначеному чинним законодавством України.

1.5. Володілець бази персональних даних  отримує персональні дані від суб’єкта персональних даних під час реєстрації на Сайті RESTME.UA облікового запису (Особистого кабінету), або у процесі користування сервісом інтернет-платформи з онлайн замовлення послуг з організації харчування RESTME.UA.

1.6. Конфіденційність персональних даних суб’єкта персональних даних є обов'язковою умовою для використання володільцем бази персональних даних  з доступом до таких персональних даних, за умови не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.7. Відвідування, перегляд або використовування Сайту RESTME.UA та Мобільного додатку RestMe, та (або) замовляння через інтернет-платформу RESTME.UA Послуг харчування, означає, що Клієнт РЕСТМІ прочитав, зрозумів та погодився із цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних суб’єктів персональних даних. У випадку незгоди з умовами Політики конфіденційності та умовами обробки персональних даних, користувач зобов’язаний припинити використовувати Сайт RESTME.UA та Мобільний додаток RestMe.

1.8. Ця політика конфіденційності та умови обробки персональних даних стосуються тільки Сайту RESTME.UA та Мобільного додатку RestMe. ТОВ “РЕСТМІ” не контролює і не несе відповідальність за інші веб-сайти третіх осіб, на які суб’єкт персональних даних може перейти по посиланнях, доступним на Сайті RESTME.UA та у Мобільному додатку RestMe.

1.9. Адміністрація володільця бази персональних даних не перевіряє достовірність персональних даних, які надаються суб’єктами персональних даних.

1.10. Суб’єкт персональних даних визнає, що в разі його недбалого ставлення до безпечного зберігання свого логіна і пароля, що дає доступ до його персональних даних, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису (Особистого кабінету) суб’єкта персональних даних, персональних і інших даних останнього. Володілець бази персональних даних не несе відповідальність за збитки завдані таким доступом, та рекомендує суб’єктам персональних даних використовувати складні паролі, які складаються з цифр та літер. Змінити пароль для доступу до своїх даних суб’єкт персональних даних може скориставшись функцією "Особистий кабінет" і зайшовши в розділ "Мій профіль".

2. ПЕРЕЛІК БАЗ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

2.1. Володілець бази персональних даних  є власником бази персональних даних Клієнтів РЕСТМІ.

3. МЕТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

3.1. Метою обробки персональних даних у базі персональних даних є зберігання та обслуговування даних суб’єктів персональних даних, відповідно до статей 6, 7 Закону України "Про захист персональних даних" № 2297-VI від  01.06.2010 р.

3.2. Метою обробки персональних даних суб’єктів персональних даних є:

- створення для Клієнтів РЕСТМІ зручних умов для пошуку, замовлення, оплати і отримання замовлених Послуг харчування;

- надання відповідних персональних даних Клієнтів РЕСТМІ та інформації про замовлення відповідним Закладам харчування, які безпосередньо надають Послуги харчування, для належного виконання ними своїх зобов’язань щодо надання цих Послуг;

- реалізація цивільно-правових відносин між Клієнтами РЕСТМІ та Закладами харчування щодо споживання Послуг харчування, проведення між останніми розрахунків за реалізовані Послуги харчування відповідно до Податкового кодексу України, Законів України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”;

- доставка замовлених меню Клієнтам РЕСТМІ за визначеними ними адресами, та інформування Клієнтів РЕСТМІ засобами електронних листів, повідомлень в месенджерах, або смс повідомлень про ці замовлення;

- інформування Клієнтів РЕСТМІ засобами різноманітних повідомлень про нові Заклади харчування, Послуги харчування, спеціальні пропозиції, акції, та різні події на інтернет-платформі з онлайн замовлення послуг з організації харчування RESTME.UA. Суб’єкт персональних даних завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, перейшовши за відповідним посиланням в електронному листі;

- запровадження для всіх без винятку Клієнтів РЕСТМІ накопичувальної бонусної програми РЕСТМІ.

3.3. Знеособлені дані користувачів Сайту RESTME.UA, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, використовуються для збору інформації про дії користувачів на Сайті RESTME.UA, поліпшення якості цього Сайту та його змісту.

4. ПОРЯДОК ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ: ОТРИМАННЯ ЗГОДИ, ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРАВА ТА ДІЇ З ПЕРСОНАЛЬНИМИ ДАНИМИ СУБ’ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

4.1. Згода суб’єкта персональних даних має бути добровільним волевиявленням фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.

4.2. Згода суб’єкта персональних даних може бути надана у таких формах:

- документ на паперовому носії з обов’язковими реквізитами, що дає змогу ідентифікувати цей документ і фізичну особу;

- електронний документ з обов’язковими реквізитами, що дає змогу ідентифікувати цей документ і фізичну особу, який засвідчується електронним підписом суб’єкта персональних даних, або відміткою, яку проставляє суб’єкт персональних даних на електронній сторінці документа чи в електронному файлі, що обробляється в інформаційній системі на основі документованих програмно-технічних рішень;

- реєстрація суб’єкта персональних даних на Сайті RESTME.UA чи у Мобільному додатку RestMe шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.

4.3. Згода суб’єкта персональних даних надається під час оформлення цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства чи під час реєстрації суб’єкта персональних даних (створення Особистого кабінету) на Сайті RESTME.UA, або під час  завантаження Мобільного додатку RestMe, а також під час залишення на цьому Сайті свого відгуку чи запиту.

4.4. Суб’єкт персональних даних отримує повідомлення про включення його персональних даних до бази персональних даних Клієнтів РЕСТМІ, про права, визначені Законом України "Про захист персональних даних" № 2297-VI від  01.06.2010 р., мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані, під час оформлення цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства чи під час реєстрації суб’єкта персональних даних (створення Особистого кабінету) на Сайті RESTME.UA, або під час  завантаження Мобільного додатку RestMe, а також під час залишення на цьому Сайті свого відгуку чи запиту.

4.5. Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя (особливі категорії даних) забороняється.

5. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ БАЗИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

5.1. Вказані у розділі 2 цього Положення бази персональних даних знаходяться за адресою володільця бази персональних даних .

6. Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам.

6.1. Порядок доступу третіх осіб до персональних даних суб’єктів персональних даних визначається умовами згоди, наданої суб’єктами персональних даних володільцю бази персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

6.2. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України "Про захист персональних даних" № 2297-VI від  01.06.2010 р. або неспроможна їх забезпечити.

6.3. Суб’єкт відносин, пов’язаних з персональними даними, подає запит щодо доступу (далі — запит) до бази персональних даних Клієнтів РЕСТМІ володільцю зазначеної бази персональних даних.

6.4. У запиті зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи — заявника);

найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи — заявника);

прізвище, ім’я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;

відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника цієї бази;

перелік персональних даних, що запитуються;

мета та/або правові підстави для  запиту.

6.5. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження.

Протягом цього строку володілець бази персональних даних доводить до відома особи, яка подає запит, що запит буде задоволено або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.

Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

6.6. Усі працівники володільця бази персональних даних зобов’язані додержуватися вимог конфіденційності щодо персональних даних та інформації, яка міститься  у базі персональних даних Клієнтів РЕСТМІ.

6.7. Відстрочення доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п’яти календарних днів.

6.8. Повідомлення про відстрочення доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження такого рішення.

6.9. У повідомленні про відстрочення зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові посадової особи;

дата відправлення повідомлення;

причина відстрочення;

строк, протягом якого буде задоволено запит.

6.10. Відмова у доступі до персональних даних допускається, якщо доступ до них заборонено згідно із законом.

6.11. У повідомленні про відмову зазначаються:

прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка відмовляє у доступі;

дата відправлення повідомлення;

причина відмови.

6.12. Рішення про відстрочення або відмову у доступі до персональних даних може бути оскаржено до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду.

7. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ: СПОСОБИ ЗАХИСТУ, ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА, ПРАЦІВНИКИ, ЯКІ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ЗДІЙСНЮЮТЬ ОБРОБКУ ТА/або МАЮТЬ ДОСТУП ДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИКОНАННЯМ СВОЇХ СЛУЖБОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ, СТРОК ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

7.1. Володілець бази персональних даних Клієнтів РЕСТМІ має системні і програмно-технічні засоби та засоби зв’язку, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації і відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів.

7.2. Відповідальна особа володільця бази персональних даних організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до закону. Відповідальна особа визначається наказом Володільця бази персональних даних.

Обов’язки відповідальної особи щодо організації роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці зазначаються у посадовій інструкції.

7.3. Відповідальна особа зобов’язана:

знати законодавство України в сфері захисту персональних даних;

розробити процедури доступу до персональних даних співробітників відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов’язків;

забезпечити виконання співробітниками Володільця бази персональних даних вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Володільця бази персональних даних щодо обробки і захисту персональних даних у базі персональних даних Клієнтів РЕСТМІ;

розробити порядок (процедуру) внутрішнього контролю за дотриманням вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Володільця бази персональних даних щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних, який, зокрема, повинен містити норми щодо періодичності здійснення такого контролю;

повідомляти Володільця бази персональних даних про факти порушень співробітниками вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Володільця бази персональних даних щодо обробки і захисту персональних даних у базі персональних даних Клієнтів РЕСТМІ у термін не пізніше одного робочого дня з моменту виявлення таких порушень;

забезпечити зберігання документів, що підтверджують надання суб’єктом персональних даних згоди на обробку своїх персональних даних та повідомлення вказаного суб’єкта про його права.

7.4. З метою виконання своїх обов’язків відповідальна особа має право:

отримувати необхідні документи, у тому числі накази й інші розпорядчі документи, видані Володільцем бази персональних даних, пов’язані із обробкою персональних даних;

робити копії з отриманих документів, у тому числі копії файлів, будь-яких записів, що зберігаються в локальних обчислювальних мережах і автономних комп’ютерних системах;

брати участь в обговоренні виконуваних ним обов’язків організації роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці;

вносити на розгляд пропозиції щодо покращення діяльності та вдосконалення методів роботи, подавати зауваження та варіанти усунення виявлених недоліків у процесі обробки персональних даних;

одержувати пояснення з питань здійснення обробки персональних даних;

підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції.

7.5. Працівники, які безпосередньо здійснюють обробку персональних даних та/або мають доступ до бази персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових (трудових) обов’язків, зобов’язані дотримуватись вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, щодо обробки і захисту персональних даних у базі персональних даних Клієнтів РЕСТМІ.

7.6.Працівники, які мають доступ до персональних даних та/або до бази персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку, зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків. Таке зобов’язання є чинним після припинення ними діяльності, пов’язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.

7.7.Особи, які мають доступ до персональних даних та/або до бази персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку, у разі порушення ними вимог Закону України "Про захист персональних даних" № 2297-VI від  01.06.2010 р., несуть відповідальність згідно чинного  законодавства України.

7.8. Персональні дані суб’єктів персональних даних зберігаються лише протягом строку, який необхідний для мети, для якої такі дані зберігаються, але у будь-якому разі таке зберігання триває не довше ніж це визначено згодою суб’єкта персональних даних на зберігання та обробку цих даних.

8. ПРАВА СУБ’ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

8.1. Суб’єкт персональних даних має право:

- знати про джерела збирання своїх персональних даних та місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

- отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у базі персональних даних;

- на доступ до своїх персональних даних, що містяться у базі персональних даних;

- отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів, з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

- пред’являти вмотивовану вимогу володільцю бази персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних володільцем та розпорядником зазначеної бази персональних даних;

- пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних володільцем та розпорядником бази персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

- на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

- звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

- застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

- вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

- відкликати згоду на обробку персональних даних;

 - знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

- на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

9. ПОРЯДОК РОБОТИ З ЗАПИТАМИ СУБ’ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

9.1. Суб’єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, без зазначення мети запиту, крім випадків, установлених законом.

9.2. Доступ суб’єкта персональних даних до даних про себе здійснюється безоплатно.

9.3. Суб’єкт персональних даних подає запит щодо доступу (далі — запит) до персональних даних володільцю бази персональних даних.

У запиті зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує особу суб’єкта персональних даних;

інші відомості, що дають змогу ідентифікувати особу суб’єкта персональних даних;

відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника цієї бази;

перелік персональних даних, що запитуються.

9.4. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження.

9.5. Протягом цього строку володілець бази персональних даних доводить до відома суб’єкта персональних даних, що запит буде задоволене або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.

9.6. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

10. ВИДАЛЕННЯ АБО ЗНИЩЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

10.1. Персональні дані видаляються або знищуються в порядку, встановленому відповідно до вимог закону.

10.2. Персональні дані підлягають видаленню або знищенню у разі:

- закінчення строку зберігання даних, визначеного згодою суб'єкта персональних даних на обробку цих даних або законом;

- припинення правовідносин між володільцем бази персональних даних чи розпорядником, якщо інше не передбачено законом;

- видання відповідного припису Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або визначених ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого;

- набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення персональних даних.

10.3. Персональні дані, зібрані з порушенням вимог Закону України "Про захист персональних даних" № 2297-VI від  01.06.2010 р., підлягають видаленню або знищенню у встановленому законодавством порядку.